"Čítanie" z podmetovej podložky

Podmetová podložka je pomôcka na zachytávanie meliva a mŕtvoliek včiel počas zimného pokoja. Melivo je odpadom z rozhryzených viečok medných zásob. Včely po jesennom zakŕmení a spracovaní zásob, tieto zásoby na plástoch zaviečkujú.

Počas zimy včely zásoby postupne spotrebujú a rozhryzené drobné kúsky vosku padajú na dno úľa. Používanie podmetovej podložky je súčasnosti nevyhnutné, najmä od času rozšírenia nebezpečného parazita včiel klieštika - Varroa destructor. Každý včelár preto musí na základe veterinárnych opatrení na jeseň vložiť do úľa podmetovú podložku, aby mohol sledovať spád Varroa d. nielen pri jesennom a jarnom preliečení včelstiev, ale aj počas zimy, diagnostikovať počet spadnutých klieštikov.

Podmetová podložka má nesporne aj zdravotný význam - uhynuté mŕtvolky a melivo zo zásob i z plodu odstránime ešte pred prvým jarným preletom. Znemožníme tak styk prezimovaných zdravých včiel s uhynutými, ktoré sú často zdrojom rôznych chorôb. Vložené podmetové podložky nám okrem kontroly stavu zimujúceho včelstva, slúžia aj na odber mŕtvoliek pre laboratórne vyšetrenie zdravotného stavu včelstva. Vkladanie resp. používanie podmetovej podložky vo včelstve mnohí včelári v súčasnosti podceňujú a nevenujú tejto pomôcke takmer žiadnu pozornosť.

V začínajúcom jarnom období keď teplota vystúpi na 6°C, zimujúci chumáč včiel sa uvoľní, včely zídu na podmetovú podložku a melivo, ktoré je na podložke chodiace včely roztrúsia. Preto už pred prvým jarným preletom, podmetové podložky povyberáme a ich kontrolou získame verný obraz o stave zimujúceho včelstva. Podmetová podložka nám teda umožňuje dokonale "čítať" stav prezimovaného včelstva , lebo najviac informácií získame práve z toho, čo včely počas zimy zhodia na dno úľa.

"Pri uvedených fotografiách je umiestnenie rámikov kolmo na letáč - pozdĺžne, ide o studenú stavbu. Rozmer rámikov je "B" - slovenská rámiková miera (420 mm x 275 mm vonkajší rozmer)."

Včelstvo zimuje na 5 rámikoch, obsadzuje 3 plástové uličky. Včelstvo, ktoré sedí 2 až 3 plástových uličkách je slabé, resp. môže ísť o oddelok , alebo rezervnú matku. Zimuje hneď od kraja, preto pri prvom jarnom prelete premiestnime krajný zásobný plást, ktorý odviečkujeme, k stene úľa , teda bližšie k plodovému telesu. Melivo je suché. Červený kruh nám ukazuje stopu tlejúceho pásika Avartinu pri jesennom preliečení proti klieštiku Varroa destructor.

Včelstvo zimuje na 9 rámikoch, obsadzuje 5 plástových uličiek. Melivo je suché. Množstvo mŕtvych včiel u každého prezimovaného včelstva kolíše, obvykle to je od 400 - 600 včiel, podľa sily včelstva. Správne zazimované a nevyrušované včelstvo, ak do zimy išlo s mladými včelami, bude mať na podložke nepatrné množstvo mŕtvych včiel.

Včelstvo zimuje na 9 rámikoch, obsadzuje 7 plástových uličiek. Pre názorný príklad, boli mŕtvolky včiel odstránené. Melivo je suché.

Pred prvým jarným preletom treba skontrolovať priechodnosť letáča, aby nám ho mŕtvolky neupchali. V tomto prípade nám hradba mŕtvoliek vytvorila takmer 4 cm val, cez ktorý je ťažké sa prebiť na prelet. Včelstvo tak nemá dostatočný prísun vzduchu a pri dlhšie trvajúcej zime môže dôjsť aj k úhynu. Tento problém nám hrozí najmä pri úľoch s pevnou konštrukciou dna, aj keď v týchto prípadoch záleží na polohe sedenia zimujúceho včelstva.